Jak działa filtr cząstek stałych DPF?
Warning: Undefined variable $alt in /home/users/vagexp02/public_html/domains/dpf-expert.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-by-10web/site/site.php on line 519

Jak działa filtr cząstek stałych ?

 

Filtr cząstek stałych  oznaczany też skrótami:  DPF  od angielskiego – diesel particulate filter, lub  FAP – od francuskiego – filtre à particules,  – jest to filtr montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych, oczyszczający gazy spalinowe z cząstek sadzy i popiołu. GPF – od gasoline particulate filter – to podobny filtr stosowany w silnikach benzynowych.

Filtr ma postać przestrzennej struktury o bardzo dużej całkowitej powierzchni ścianek. Cząstki sadzy osiadają na porowatych ściankach lub włóknach, wykonanych z metalu, materiałów ceramicznych, lub specjalnego papieru (tylko w przypadku filtrów jednorazowych). Wydajność prawidłowo działającego filtra zawiera się w przedziale od 85% do 100%, co oznacza, że do atmosfery przedostaje się nie więcej niż 15% pierwotnej zawartości zanieczyszczeń w fazie stałej.

filtr DPF

Duża liczba cząstek stałych powstałych przy spalaniu paliwa w silnikach wysokoprężnych powoduje, że silnik Diesla nie spełnia rygorystycznej Europejskiej normy emisji spalin EURO 4 (obowiązującej od 2006 roku) bez zastosowania filtra cząstek stałych.

Filtry cząstek stałych zaczęto stosować w silnikach samochodowych już 1996 roku (na początku wyłącznie w samochodach ciężarowych).  Ich wprowadzenie pozwoliło wyeliminować emisję czarnego dymu, charakterystycznego dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.  Jednak dopiero wraz z wprowadzeniem normy EURO 4, każdy nowo wyprodukowany pojazd z silnikiem Diesla musiał być wyposażony w DPF, ponieważ silniki wysokoprężne bez filtra cząstek stałych osiągają maksymalnie normę EURO 3.

W celu eliminacji większej liczby cząstek stałych, jak również innych związków trujących, oraz aby spełnić normę EURO 5  (obowiązującą od 2009 roku), filtry cząstek stałych stosowane są w połączeniu z innymi układami oczyszczającymi gazy spalinowe, tj. katalizatorami oxicat oraz DeNOx, lub ich kombinacją w postaci katalizatorów czterofunkcyjnych. Przykładem może być układ CRT – od angielskiego Continuous Regeneration Trap  będący połączeniem katalizatora oxicat i filtra cząstek stałych, lub system SCR – od angielskiego Selective Catalytic Reduction , w którym dochodzi do zredukowania (przekształcenia) toksycznych tlenków azotu na nieszkodliwy azot (gaz którego 78% mamy w powietrzu) i parę wodną. W procesie katalitycznej redukcji szkodliwych gazów w układach SCR, jako reduktor (substancja niezbędna do powstania żądanej reakcji chemicznej) wykorzystywany jest amoniak (mocznik) a dokładnie jego 32,5 procentowy wodny roztwór o nazwie handlowej AdBlue. Roztwór mocznika jest kierowany pod wysokim ciśnieniem na strumień spalin w katalizatorze, gdzie zachodzi chemiczna redukcja szkodliwych tlenków azotu. Samochody z takim układem spełniają normę EURO 6 (obowiązuje od 2014 roku).

 

Dlaczego filtry cząstek stałych się zapychają ?

 

Umów się na usługę z demontażem i montażem                       Zamów regenerację DPF z odbiorem i wysyłką

 

Zobacz także:

Call Now Button